Současnost

V současné době má soubor Jitřenka 25 členů.

Rozmanitý repertoár souboru, který po celou dobu vytváří Yvona Rybová, čerpá hlavně z dochovaných regionálních pramenů sběratelů lidových písní a tanců, nejvíce pak z Rychnovska a Žamberecka. Ve vlastních úpravách pak zahrnují choreografie celých pásem i jednotlivých tanců, typických pro východní Čechy, jakými jsou mateníky, obkročáky, řezanky nebo například mazura či břitva.

V této době se vytváří nová muzika pro folklorní soubor.

Dlouhodobou činnost Jitřenky podporuje řada významných podnikatelů, Pardubický kraj a zejména Městys Dolní Čermná. Díky jejich pomoci je možné soubor dále rozvíjet a uchovávat tak tradiční lidovou kulturu v písních i tancích i pro další pokolení.

Od svého založení řídí soubor Yvona Rybová.

Jitřenka vystupuje nejen na folklorních festivalech, ale i při nejrůznějších kulturních příležitostech.


Máme dlouholeté zkušenosti, a proto umíme sestavit program tak, aby co možná nejvíce vyhověl požadavkům pořadatele.

Podporují nás

Zobrazit všechny partnery